Стать участником сообществаПригласить друзей в сообществоДобавить сообщество
1 участник


1960 р. Закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за фахом конструювання й технологія виробництва радіоапаратури.

1960 – 1971 рр. Працював молодшим науковим співробітником, ст. інженером – керівником групи, головним інженером відділу Інституту радіофізики й електроніки (ІРЕ) АН УРСР.

1962 – 1971 рр. На умовах погодинної оплати й сумісництва працював зі радіотехнічнім факультетом Харківського авіаційного інституту (ХАІ).

1971 р. Рішенням Ради ХПІ присуджений ступінь кандидата технічних наук.

1971 – 1974 рр. Працював ст. викладачем, доцентом ХАІ.

1974 р. Рішенням ВАК СРСР затверджений в ученому званні доцента по кафедрі конструювання й виробництва радіоапаратури.

1974 – 1980 рр. Працював зав. відділом, заст. начальника по ОКР Спеціального конструкторсько-технологічного бюро (СКТБ) ІРЕ АН УРСР.

З 1980 р. по теперішній час працює зав. відділом обробки радіосигналів ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України.

З 1997 р. по теперішній час працює за сумісництвом на посадах професора на кафедрах Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

1993 р. Рішенням спеціалізованої Вченої ради ХАІ присуджений ступінь доктора технічних наук.

2000 р. Рішенням Вченої ради державного технічного університету радіоелектроніки присвоєно вчене звання професора університету по кафедрі радіоелектронних систем.

2007 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти й науки України присвоєно вчене звання професора кафедри радіоелектронних систем.
https://nure.ua/staff/anatoliy-fedorovich-velichko

Пока не одобрено